Bestuur

Het bestuur is onderverdeeld in een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er de wedstrijdsecretariaten van de verschillende afdelingen. Deze komen maandelijks(behalve tijdens het zomerreces) bij elkaar om lopende zaken door te spreken.

Hieronder vindt u de bestuurssamenstelling per 1/1/2020:

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Joas Muilwijk voorzitter@gscemmen.nl
Secretaris Hilleginus Oosting info@gscemmen.nl
Penningmeester Michel van Lent penningmeester@gscemmen.nl
Wedstrijdsecretaris atletiek Hilleginus Oosting info@gscemmen.nl
Wedstrijdsecretaris boccia Vaccant Voorzitter@gscemmen.nl
Wedstrijdsecretaris e-hockey Willy van Lent Bestuur@theeteamemmen.nl
Wedstrijdsecretaris racerunning Henriët Groen racerunning@gscemmen.nl
Wedstrijdsecretaris wheelen + handbiken Hilleginus Oosting info@gscemmen.nl
Wedstrijdsecretaris zwemmen Ronald Nijholt zwemmen@gscemmen.nl
 
 
 

Conform oprichtingsakte worden bestuursleden voor drie jaar benoemd.

Commissies

Ter ondersteuning van het bestuur zijn er op dit moment drie commissies actief, te weten:

  • PR-commissie.
  • Kledingcommissie.
  • Commissie E-hockey.


Bovenstaande commissies komen gedurende het kalenderjaar een aantal keren bij elkaar. Deze staan onder leiding van een van de leden van het bestuur, waarbij het betreffende bestuurslid over de voortgang rapporteert tijdens de maandelijkse bestuursvergadering

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Social Media

Gsc Emmen
Gsc Emmen8 maanden geleden
Een tijdje niet kunnen sporten? Ook in huis zijn er mogelijkheden om door te gaan met je favoriete sport!
Gsc Emmen
2020 Indoor Sport
Een tijdje niet naar de sportschool? Niet naar de Sportclub? Geen nood: Sport gewoon bij jou thuis! Indoor Sport!
youtube.com
Gsc Emmen
Gsc Emmen9 maanden geleden
Sportdorp update:

Afgelopen woensdag zaten we weer met elkaar om tafel en bespraken onder andere de volgende punten:

- Op 23 mei zal de inmiddels jaarlijkse sportmarkt weer georganiseerd worden, in het zwembad. Meer info hierover volgt.

- De TTV Olympia schaft, met steun vanuit sportdorp, een tafel aan die geschikt is voor mensen met een beperking, waardoor ook rolstoelers kunnen tafeltennisen.

- Het beachveld van het zwembad krijgt een grondige renovatie, er zal nieuw zand gestort worden, er komt nieuwe belijning en een nieuw net.

- Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkeling schaft de tennisvereniging materiaal aan om ook actief gebruik te kunnen maken van het beachveld.

- Hapec heeft besloten dit jaar weer mee te doen aan de Diabetes Challenge. De informatiebijeenkomst is gepland op dinsdag 14 april om 18.30 uur in MFC De Deele. Mensen die zich willen aanmelden en/of vragen hebben zijn welkom op deze avond. De Diabetes Challenge is gratis.
Gsc Emmen
Gsc Emmen10 maanden geleden
Kijk ook eens op onze vernieuwde website.
Gsc Emmen
Gsc Emmen10 maanden geleden
Ook dit jaar doen er 'racerunners' mee tijdens de Kids Run! De kids die gebruik maken van een racerunner hebben een lichamelijke beperking waardoor zij niet, of niet geheel zelfstandig, kunnen lopen of handlopen. Dit is door de racerunner wel mogelijk. Ze zijn al aan het trainen voor de Kids Run. Super tof dat jullie er weer bij zijn!

#kidsrun #racerunners #4mijlvanemmen
Gsc Emmen
Gsc Emmen11 maanden geleden
Voetballen tijdens racerunnen. Met de voetballen van FC Emmen
Gsc Emmen