Bestuur

Het bestuur is onderverdeeld in een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er de wedstrijdsecretariaten van de verschillende afdelingen. Deze komen maandelijks(behalve tijdens het zomerreces) bij elkaar om lopende zaken door te spreken.

Hieronder vindt u de bestuurssamenstelling per 1/1/2020:

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Joas Muilwijk voorzitter@gscemmen.nl
Secretaris Hilleginus Oosting info@gscemmen.nl
Penningmeester Michel van Lent penningmeester@gscemmen.nl
Wedstrijdsecretaris atletiek Hilleginus Oosting info@gscemmen.nl
Wedstrijdsecretaris boccia Vaccant Voorzitter@gscemmen.nl
Wedstrijdsecretaris e-hockey Willy van Lent Bestuur@theeteamemmen.nl
Wedstrijdsecretaris racerunning Joke Haan racerunning@gscemmen.nl
Wedstrijdsecretaris wheelen + handbiken Hilleginus Oosting info@gscemmen.nl
Wedstrijdsecretaris zwemmen Ronald Nijholt zwemmen@gscemmen.nl
 
 
 

Conform oprichtingsakte worden bestuursleden voor drie jaar benoemd.

Commissies

Ter ondersteuning van het bestuur zijn er op dit moment drie commissies actief, te weten:

  • PR-commissie.
  • Kledingcommissie.
  • Commissie E-hockey.


Bovenstaande commissies komen gedurende het kalenderjaar een aantal keren bij elkaar. Deze staan onder leiding van een van de leden van het bestuur, waarbij het betreffende bestuurslid over de voortgang rapporteert tijdens de maandelijkse bestuursvergadering

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Social Media

[fts_facebook type=page id=1672010769686551 access_token=EAAP9hArvboQBAGGrUYUvWEwrST1VZAuLjQ2b6HC06Ms4XxGy36NAC8u8vS9pCaXKY3muy7ZBcX6AooHZCZByyBFYGe4BkAuWPXxQWqTQHTuJFSleFbdD9ZA9jGa9ueHRqYlJ9yWI0upOunGqkZA2Nzkr5fA3CPs1KkrVyxnZBg9LZBWYVyiklYad8IuHq8ZAx2K8ZD posts=5 description=no posts_displayed=page_and_others]